Bàn ghế theo thông tư 26 Xem thêm
Bàn ghế bán trú BBT103-3, GBT103-3

Bàn ghế bán trú BBT103-3, GBT103-3

1.040.000 VNĐ
Bàn ghế BHS106, GHS106

Bàn ghế BHS106, GHS106

583.000 VNĐ
Bàn ghế BHS107, GHS107

Bàn ghế BHS107, GHS107

395.000 VNĐ
Bàn ghế BHS108, GHS108

Bàn ghế BHS108, GHS108

735.000 VNĐ
Bàn ghế BHS109, GHS109

Bàn ghế BHS109, GHS109

735.000 VNĐ
Bàn, ghế giáo viên Xem thêm
Bàn ghế BGV101, GGV101

Bàn ghế BGV101, GGV101

1.078.000 VNĐ
Bàn ghế BGV103, GGV103

Bàn ghế BGV103, GGV103

1.320.000 VNĐ
Bàn, ghế học sinh Xem thêm
Bàn BSV105

Bàn BSV105

655.000 VNĐ
Bàn ghế BSV101, GSV101

Bàn ghế BSV101, GSV101

920.000 VNĐ
Bàn ghế BSV102, GSV102T

Bàn ghế BSV102, GSV102T

700.000 VNĐ
Bàn ghế BSV103

Bàn ghế BSV103

695.000 VNĐ
Bàn ghế BSV104, GSV104

Bàn ghế BSV104, GSV104

800.000 VNĐ
Giường nội trú Xem thêm
Giường hai tầng GT40

Giường hai tầng GT40

1.720.000 VNĐ
Giường hai tầng GT40B

Giường hai tầng GT40B

1.920.000 VNĐ
Giường hai tầng GT40BH

Giường hai tầng GT40BH

2.345.000 VNĐ
Giường đơn GC6

Giường đơn GC6

1.034.000 VNĐ
Thư viện, phòng chức năng Xem thêm
Bàn BH101

Bàn BH101

1.105.000 VNĐ
Bàn BH101

Bàn BH101

1.105.000 VNĐ
bàn BM101

bàn BM101

1.630.000 VNĐ
bàn thí nghiệm BTN101

bàn thí nghiệm BTN101

2.410.000 VNĐ
bàn thí nghiệm BTN102

bàn thí nghiệm BTN102

7.854.000 VNĐ
Tủ đồ học sinh Xem thêm
Tủ sắt TMG983-3K

Tủ sắt TMG983-3K

2.455.000 VNĐ
Tủ sắt TMG983-4K

Tủ sắt TMG983-4K

3.146.000 VNĐ
Tủ sắt TMG983-5K

Tủ sắt TMG983-5K

3.840.000 VNĐ
Tủ sắt TMG983-6K

Tủ sắt TMG983-6K

4.530.000 VNĐ
Phòng Kinh Doanh: 02923.733.626 - 02926.538.039
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Nội thất Lợi Phát © 2017 Design by dcdesign.vn
Tư vấn mua hàng